REKLAMACJE

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego,  a dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.). 

Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym Adoro.pl, objęte są 12 miesięczną gwarancją. Reklamacje będą rozpatrywane jedynie po okazaniu dowodu zakupu: paragonu lub faktury. Cała procedura odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Reklamowany przedmiot wraz z opisem należy przesłać przesyłką pocztową poleconą na adres biura:

Adoro s.c. H. Bednarz, D. Bednarz
ul. Bogucianka 15a
30-398 Kraków

lub dostarczyć osobiście do salonu Adoro:

SALON NOWY SĄCZ
+48 18 442 00 31
adoronowysacz@op.pl
ul. Rynek 25
33-300 Nowy Sącz

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 10:00 - 18:00
Sobota: 10:00 - 14:00

SALON RZESZÓW
+48 17 853 22 80
adororzeszow@op.pl
ul. 3-go maja 7
35-030 Rzeszów

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 10:00 - 18:00
Sobota: 10:00 - 14:00

SALON GALERIA RZESZÓW
+48 601 515 881
adorogaleria@op.pl
ul. Piłsudskiego 44
35-001 Rzeszów, lokal 246A

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 09:00 - 21:00
Sobota: 10:00 - 21:00
Niedziela: 10:00 - 20:00

Odstąpienie od umowy

W sklepie internetowym Adoro.pl dajemy możliwość zwrotu zakupionej biżuterii. Zwroty odbywają się według poniższych zasad:

 1.       Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 27 Prawa konsumenckiego) bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, które zostały określone w art. 33 oraz art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2.       Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy. W celu zachowania obowiązującego terminu, należy wysłać oświadczenie przed jego upływem.
 3.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Konsument może przedstawić w formie formularza, którego wzór znajduje się poniżej, lub w innej formie, która jest zgodna z Prawem konsumenckim.
 4.       Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – poprzez wiadomość elektroniczną.
 5.       Odstąpienie od umowy sprawia, że umowa uważana jest za niezawartą.
 6.       Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić zakupioną rzecz Sprzedającemu, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7.       Konsument odsyła rzecz, która jest przedmiotem umowy od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 8.       Po stronie Konsumenta stoi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, poprzez korzystanie z niej w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
 9.     Sprzedający niezwłocznie zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia zamówionych rzeczy. Jeśli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający, zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego, nie zwróci konsumentowi dodatkowych kosztów. Nastąpi to nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10.   Sprzedający zwraca zapłatę za pomocą takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument. Jeśli nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami, za porozumieniem obu stron, sposób płatności może ulec zmianie.
 11.   Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania przedmiotu lub dowodu jego wysłania.
 12.   Zgodnie z art. 38 Prawa Konsumenckiego, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której cena/wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, a które mogą się pojawić przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 13.   Zgodnie z art. 38 Prawa Konsumenckiego, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, na specjalne zamówienie, bądź o indywidualnym charakterze lub właściwościach.
 14.   Jeżeli Konsument wyrazi chęć dokonania zwrotu przedmiotu o indywidualnym charakterze lub właściwościach, może to zrobić, jednak na warunkach indywidualnie ustalonych ze Sprzedawcą.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – WZÓR

(oświadczenie należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy; klient wypełnia dane w polach kwadratowych)

 

Adoro s.c. H. Bednarz, D. Bednarz
ul. Bogucianka 15a
30-398 Kraków 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego].

Nr konta : [numer konta bankowego]

Adres: [adres kupującego].

Data: [data odstąpienia od umowy].

Podpis: (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej).